autotirgus | biznesam | būvniecība | ceļojumi | finanses | izglītība | lauksaimniecība | mājai | mediji | īpašums | pārtika | parvadājumi | ražošana | skaistums | tehnoloģijas | tiesības | tirdzniecība | veselībai

Patērētāju aizsardzības centrs aicina uzmanīgi izraudzīties studijas Latvijas Biznesa koledžā

76964128aPatērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) brīdina par SIA “Latvijas Biznesa koledža” (Latvijas Biznesa koledža) īstenoto komercpraksi, solot “bezmaksas” studijas.

 Aicinām patērētājus pirms līguma slēgšanas rūpīgi iepazīties ar līguma nosacījumiem, tai skaitā, “Budžeta vietu un stipendiju konkursa nolikumu”. Jau 2011.gada 16.jūnijā PTAC pieņēma lēmumu, ar kuru Latvijas Biznesa koledžai piemērots naudassods 1500 Ls apmērā un uzlikts tiesisks pienākums nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, kas izpaudās kā patērētāja lēmuma pieņemšanai būtiskas informācijas noklusēšana un nepamatota vārdu “par brīvu”, “bezmaksas” vai tml. nozīmes vārdu lietošana. Ņemot vērā patērētāju sniegtās ziņas, PTAC ir konstatējis, ka komersants nepilda tiesisko pienākumu izbeigt negodīgo komercpraksi.

2011.gadā PTAC uz patērētāju sūdzību pamata uzsāka vērtēt Latvijas Biznesa koledžas īstenoto praksi un līguma noteikumus. Lietas izpētes gaitā secināts, ka komersanta īstenotā komercprakse ir vērtējama kā maldinoša jebkuros apstākļos. Raksturojot piedāvāto pakalpojumu, komersants izmantojis tādus saukļus kā – “(..) Viss ir bez maksas (..) Nāc studēt bez maksas – pieteikšanās tikai janvārī! Izmanto iespēju iegūt profesionālo augstāko izglītību bez maksas! (…) Nāc studēt par brīvu un saņem profesionālo augstāko izglītību tikai 2 gados!”. Patērētājs/students, iepazīstoties ar komersanta sniegto informāciju reklāmā, sagaida vai varēja sagaidīt, ka, piesakoties studijām budžeta grupā, tās būs bez maksas. Taču, ņemot vērā lietas izskatīšanas ietvaros sniegto informāciju, kā arī saskaņā ar komersantu un studentu noslēgtajos līgumos norādīto secināts, ka jebkurā gadījumā patērētājam/studentam, lai izmantotu konkrēto piedāvājumu, nav iespējams studēt bez maksas, jo ir jāmaksā studiju maksa par pēdējo semestri vai tā daļu (ne mazāk kā 197.00 Ls apmērā) un maksa par kvalifikācijas darba priekšaizstāvēšanu un aizstāvēšanu – 137.00 Ls apmērā.

Latvijas Biznesa koledža pieņemto PTAC lēmumu apstrīdēja Administratīvajā rajona tiesā. Tomēr, 2013.gada 14.augustā PTAC lēmums ar tiesas spriedumu tika atstāts negrozīts. Norādām, ka PTAC pieņemtais lēmums attiecībā uz tiesisko pienākumu izbeigt negodīgu praksi ir spēkā līdz brīdim, kamēr tiesa nav lēmusi citādi. Ņemot vērā patērētāju sniegtās ziņas un Latvijas Biznesa koledžas mājaslapā publicēto informāciju, PTAC konstatējis, ka Latvijas Biznesa koledža nepilda PTAC uzlikto tiesisko pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, kas izpaudās kā nepamatota vārdu “par brīvu”, “bezmaksas” vai tamlīdzīgas nozīmes vardu lietošana, un uzsācis piespiedu izpildes procesu.

Vienlaikus PTAC ir uzsācis situācijas izvērtēšanu par Latvijas Biznesa koledžas īstenoto komercpraksi, izsūtot piedāvājumu par Eiropas Izglītības fonda finansējumu budžeta vietām Latvijas Biznesa koledžā. Šī gada 16.septembrī PTAC saņēma informācija no Izglītības un zinātnes ministrijas, ar lūgumu izvērtēt Latvijas Biznesa koledžas īstenotās mārketinga kampaņas atbilstību normatīvajiem aktiem, jo Eiropas Izglītības fondam nav saistības ar Eiropas Struktūrfondu institūcijām un publisko finansējumu, tādējādi iespējami maldinot studēt gribētājus.

Pievienot komentāru