autotirgus | biznesam | būvniecība | ceļojumi | finanses | izglītība | lauksaimniecība | mājai | mediji | īpašums | pārtika | parvadājumi | ražošana | skaistums | tehnoloģijas | tiesības | tirdzniecība | veselībai

Jaunais gads atnes izmaiņas sociālajā jomā

Būtiskākās izmaiņas sociālajā jomā šogad skar pensionārus un ģimenes ar bērniem. Senioriem, kuri devās pensijā 2011. gadā un kuru pensiju apmērus skāra negatīvais pensijas kapitāla indekss, šogad pārrēķinās pensijas, tāpat šogad sagaidāmas izmaiņas pensiju indeksācijā visiem pensionāriem. Ģimenēm, kurās aug vismaz četri bērni, būs lielāks ģimenes valsts pabalsts.

NRA.lv raksta, ka vairākas pārmaiņas skar ģimenes un ar tām saistīto pabalstu sistēmu. Tiesības uz vecāku pabalstu būs arī tad, ja darba tiesiskās attiecības ir bijušas uz grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma iestāšanās brīdi, bet beigušās šā atvaļinājuma laikā. Iepriekš vecāku pabalstu vairs nevarēja saņemt, ja darba attiecības izbeidzās. Ģimenes valsts pabalsts par ceturto un nākamajiem bērniem būs 50,07 eiro mēnesī pašreizējo 34,14 eiro vietā (4,4 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē). Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods. Proti, VSAA no 2017. gada 1. janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 2017. gada 1. maijam.

Taču no šā gada jāņem vērā, ka valsts sociālos pabalstus (ģimenes valsts pabalstu, bērna kopšanas pabalstu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un citus) varēs pieprasīt nevis gada, bet sešu mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas, piemēram, no bērna piedzimšanas brīža. Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par vecāku pabalsta saņēmējiem un bērna kopšanas pabalsta saņēmējiem pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu, invaliditātes apdrošināšanai tiks veiktas no lielākas summas – 171 eiro (līdz šim no 142,29 eiro). Savukārt bērna pirmsadopcijas aprūpes laikā par personu turpmāk veiks sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas arī invaliditātes apdrošināšanai (līdz šim invaliditātes apdrošināšanas stāžā šo laiku neieskaita), un šīs iemaksas veiks no 171 eiro.

Adoptētājiem un aizbildņiem

Vienam no adoptētājiem, kurš adoptējis ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu vecumā līdz trim gadiem, piešķirto desmit kalendāra dienu atvaļinājumu apmaksās 80 procentu apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas un par šo laiku tiks veiktas iemaksas sociālajai apdrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Bet atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpes nodrošināšanu būs 171 eiro (līdz šim 49,80 eiro). Turklāt tiks veiktas arī sociālās apdrošināšanas iemaksas par periodu, kurā bērns atrodas adoptētāja aprūpē. VSAA no 2017. gada 1. janvāra pārrēķinās atlīdzības apmēru un starpību izmaksās līdz 2017. gada 1. aprīlim (pārejas periods nepieciešams izmaiņu veikšanai VSAA informācijas sistēmās).

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu līdz sešu gadu vecumam būs 95 eiro, par bērna uzturēšanu no septiņiem līdz 18 gadiem – 114 eiro (līdz šim 45,53 eiro). VSAA no 2017. gada 1. janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru un starpību izmaksās līdz 2017. gada 1. jūlijam.

Pārrēķinās un indeksēs pensijas

Labklājības ministrija informē, ka 2017. gadā pārrēķinās pensijas (vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī daļu piešķirto izdienas pensiju), kuras piešķirtas vai pārrēķinātas 2011. gadā. Pārrēķinot pensijas, tās palielināsies cilvēkiem, kuri pensijas sāka saņemt ekonomiskās krīzes laikā, piemērojot negatīvus pensijas kapitāla indeksus. Pensiju pārrēķins notiks automātiski, un senioriem papildus nekas nav jādara. Pārskatīto pensijas apmēru noteiks no 2017. gada 1. janvāra un par periodu no 1. janvāra to izmaksās līdz 2017. gada jūnijam.

Šāgada oktobrī pensiju indeksācijā piemēros 50 procentu no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem (līdz šim tie bija 25 procenti).

Ilgāk jānostrādā bezdarbnieka pabalstam

Izmaiņas skar pabalstu piešķiršanu. Slimības pabalstu izmaksās cilvēkiem, kuriem darba nespēja iestājusies nodarbinātības periodā. Pēc darba attiecību pārtraukšanas cilvēkiem ir tiesības iegūt bezdarbnieka statusu, reģistrējoties Nodarbinātības valsts aģentūrā, kā arī saņemt bezdarbnieka pabalstu. Neatkarīgā rakstīja: lai iegūtu bezdarbnieka pabalstu, cilvēkam būs jānostrādā ilgāks laika periods, jo pagarināts bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas kvalifikācijas periods – sociālās apdrošināšanas iemaksām bezdarba gadījumam vajadzēs būt veiktām ne mazāk kā 12 mēnešu pēdējo 16 mēnešu periodā (2016. gadā tie bija deviņi mēneši 12 mēnešu periodā) pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas. Taču ir noteikts pārejas periods, un personai, kura bezdarbnieka statusu būs ieguvusi līdz šāgada 31. martam, tiesības uz bezdarbnieka pabalstu noteiks saskaņā ar līdzšinējo tiesisko regulējumu, kas bija spēkā līdz 2016. gada beigām (šiem cilvēkiem, lai pretendētu uz bezdarbnieka pabalstu, vajadzēs būt veikušiem sociālās iemaksas vismaz deviņus mēnešus 12 mēnešu periodā).

Izmaiņas arī aprīlī

No 1. aprīļa valsts atbalsts apgādnieku zaudējušiem bērniem – apgādnieka zaudējuma pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālie apmēri būs lielāki. Par bērnu līdz 6 gadiem minimālais apmērs būs 92,5 eiro (bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 106,72 eiro), bet pēc 7 gadu vecuma – 111 eiro. VSAA pārskatīs pabalsta apmēru un par periodu no 1. aprīļa to izmaksās ne vēlāk kā 2017. gada 30. septembrī (pārejas periods nepieciešams izmaiņu veikšanai VSAA informācijas sistēmās).

***

UZZIŅA
Ģimenes valsts pabalsts, eiro
No 2017. gada 1. janvāra
• par pirmo bērnu ģimenē 11,38
• par otro bērnu ģimenē 22,76
• par trešo bērnu ģimenē un nākamajiem 34,14
• par ceturto bērnu un nākamajiem 50,07

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu
•līdz 6 gadu vecumam 95 eiro
• no 7 līdz 18 gadiem – 114 eiro

Valsts atbalsts apgādnieku zaudējušiem bērniem no 1. aprīļa
• par bērnu līdz 6 gadiem 92,5 eiro (bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 106,72 eiro)
• pēc bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas – 111 eiro

Avots: Labklājības ministrija

Inga Paparde

Foto:Greyerbaby/https://pixabay.com/en/users/Greyerbaby-2323//https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Pievienot komentāru