Account Suspended
Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.

Skolēni vissliktākos rezultātus uzrādījuši matemātikas un vēstures eksāmenos

Exam

Apkopojot eksāmenu rezultātus, secināts, ka vidusskolu skolēniem vissliktākie rezultāti bijuši matemātikas un vēstures eksāmenos.

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sabiedrisko attiecību speciāliste Diāna Ļaha vēsta, ka lai gan salīdzinot ar iepriekšējo gadu, sniegums matemātikas un vēstures eksāmenos ir uzlabojies, šajos priekšmetos skolēni ieguvuši viszemāko novērtējumu.

Vēstures eksāmenā vidēji iegūti 42, 6%, bet matemātikas-43,34%. Savukārt salīdzinoši labākie rezultāti uzstādīti franču valodas eksāmenā- 69,32% un krievu valodā- 70,90%.

Bija arī 135 skolēni, kuriem vērtējums bija zem 5%- 21 skolēnam latviešu valodā, 113 skolēniem matemātikā.

Vērtējumu kritums vērojams arī dabaszinātņu mācību priekšmetos- ķīmijā, bioloģijā un fizikā. Visvairāk rezultāti kritušies bioloģijā, kur uzrādītais rezultāts ir par 6,24% zemāks nekā pērn.

Eksāmena rezultāti pasliktinājušies arī vācu valodā un latviešu valodā- vidēji uzrādīti 56,4% un 52,71%.

Vienīgi angļu valodas eksāmena rezultāts atšķirībā no citiem mācību priekšmetu eksāmenos uzrādītajiem rezultātiem, kas trīs gadu periodā sākumā kāpuši, bet tad krituši, joprojām paaugstinās. 2013. gadā skolēni uzrādīja 54,72%, bet šogad- 56,16% augstus rezultātus.

Pievienot komentāru